ISSN: 1307-5888 | E-ISSN: 2757-7392 | Contact
Preliminary Report of the ministry of health working group on standardization of living donor liver transplantation in Turkiye
1Division of Organ Transplantation, Department of General Surgery, Ege University School of Medicine, Izmir, Turkiye
2Department of Gastroenterology, Ege University School of Medicine, Izmir, Turkiye
3Department of General Surgery, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkiye
4Republic of Turkiye Ministry of Health, Ankara, Turkiye
5Yale School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA
Hepatology Forum 2022; 3(3): 93-94 DOI: 10.14744/hf.2022.2021.0047 PMCID: PMC9510742
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Liver transplantation is successfully applied all over the world and in our country. Donation from deceased donors has not reached to the desirable level in Turkey similar to many middle and far east countries. Therefore, in our country, living donors have been frequently used for liver transplantation. Although Turkey is the leading country performing LDLT in Europe and one of the top three countries around the world, nation-wide standardization of LDLT protocols including donor and recipient evaluation and acceptance criteria, donor and recipient follow-up and reporting rules and routine periodic audits by ministry of health authorities have not been established. Therefore, we created a work group to conduct a study reviewing regulations of LDLT operation in Europe and US. Establishment and implementation of standardization of LDLT operation will serve improving the donor and recipient outcomes while preventing incomplete or incorrect practices. The guide prepared on this subject is presented in the appendix


Türkiye’de canlı vericiden karaciğer nakli standardizasyonunda sağlık bakanlığı çalışma grubu ön raporu
1Ege Universitesi Tip Fakultesi, Genel Cerrahi Anabilim Dali, Organ Nakli Bilim Dali, Izmir, Turkiye
2Ege Universitesi Tip Fakultesi, Gastroenteroloji Anabilim Dali, Izmir, Turkiye
3Akdeniz Universitesi Tip Fakultesi, Genel Cerrahi Anabilim Dali, Antalya, Turkiye
4Turkiye Cumhuriyeti Saglik Bakanligi, Ankara, Turkiye
5Yale Universitesi Tip Fakultesi, New Haven, Connecticut, ABD
Hepatology Forum 2022; 3(3): 93-94 DOI: 10.14744/hf.2022.2021.0047

Karaciğer nakli tüm dünyada ve ülkemizde başarı ile gerçekleştirilmektedir. Birçok orta ve uzak doğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de kadaverik organ bağışı istenilen seviyeye ulaşmadı. Bu sebeple Türkiye’de karaciğer nakli için canlı vericiler sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye’nin, Avrupa’nın lider ülkesi ve dünyada canlıdan karaciğer naklini en çok uygulayan üç ülkeden biri olmasına rağmen, ülke çapında alıcı ve verici değerlendirilmesi ve kabulü, alıcı ve verici takibi ve raporlama kuralları ve sağlık bakanlığı yetkilileri tarafından yürütülen rutin periyodik denetlemelere dair ulusal bir standardizasyon kurulmamıştır. Bu nedenle, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde canlı karaciğer nakli ile ilgili yönetmeliklerin gözden geçirilip incelenmesi için bir çalışma grubu oluşturduk. Canlı karaciğer nakli operasyonunun standardizasyonunun oluşturulması ve uygulanması, eksik veya yanlış uygulamaları önlerken verici ve alıcı sonuçlarını iyileştirmeye de hizmet edecektir. Bu konuda hazırlanan rehber Ek’te sunulmuştur.